Hiển thị tất cả 3 kết quả

 • Chữ ký số là một dạng chữ ký điện tử.
 • Chữ ký số dựa trên công nghệ mã khóa công khai (RSA): mỗi người dùng phải có 1 cặp khóa (keypair) gồm khóa công khai (public key) và khóa bí mật (private key).
 • Khóa bí mật là một khóa trong cặp khóa thuộc hệ thống mật mã không đối xứng, được dùng để tạo chữ ký số
 • Khóa công khai là một khóa trong cặp khóa thuộc hệ thống mật mã không đối xứng, được sử dụng để kiểm tra chữ ký số được tạo bởi khóa bí mật tương ứng trong cặp khóa.
 • Thời hạn: 12 tháng
 • Giá dịch vụ: 1.273.000đ
 • Giá token: 550.000đ
 • Tổng gói cước: 1.823.000đ
 • Gia hạn dịch vụ: 1.273.000đ
 • Thời hạn: 24 tháng
 • Giá dịch vụ: 2.190.000đ
 • Giá token: 550.000đ
 • Tổng gói cước: 2.740.000đ
 • Gia hạn dịch vụ: 2.191.000đ
 • Thời hạn: 36 tháng
 • Giá dịch vụ: 3.112.000đ
 • Giá token: Đã bao gồm
 • Tổng gói cước: 3.112.000đ
 • Gia hạn dịch vụ: 2.912.000đ