Hiển thị tất cả 6 kết quả

 • 4GB/ngày data 4G
 • 300 phút gọi ngoại mạng
 • 4000 phút gọi + 1000 SMS nội mạng
 • Giá niêm yết 350.000 đồng/tháng
 • 6GB/ngày data 4G
 • 500 phút gọi ngoại mạng
 • 4000 phút gọi + 1500 SMS nội mạng
 • Giá niêm yết 500.000 đồng/tháng
 • 2GB/ngày data 4G
 • 200 phút gọi ngoại mạng
 • 2000 phút gọi nội mạng
 • Giá niêm yết 249.000 đồng/tháng
 • 4GB/ngày data 4G
 • 400 phút gọi ngoại mạng
 • 4000 phút gọi nội mạng
 • Giá niêm yết 349.000 đồng/tháng
 • 6GB/ngày data 4G
 • 600 phút gọi ngoại mạng
 • 4000 phút gọi nội mạng
 • Giá niêm yết 499.000 đồng/tháng
 • 4GB/ngày data 3G/4G
 • 200 phút gọi ngoại mạng
 • 1500 phút gọi và 200 SMS nội mạng
 • Giá niêm yết: 149.000 đồng/tháng