Hiển thị tất cả 10 kết quả

 • Không trừ cước cuộc gọi di động nội mạng <=30 phút (tối đa 1500 phút)
 • 200 phút gọi di động ngoại mạng
 • 200 SMS nội mạng Vinaphone
 • 6 GB/ngày (Hết dung lượng dừng truy cập)
 • Truyền hình MyTV: hơn 140 kênh bao gồm chùm kênh VTVCab, VOD)
 • Giá: 159.000/tháng
 • Gói dành cho TV thường sử dụng đầu thu Smart Box
 • Gói truyền hình MyTV nâng cao 180 kênh, 18 kênh VTVCab
 • Giá chỉ 106.700 đồng/tháng
 • 4GB/ngày data 4G
 • 300 phút gọi ngoại mạng
 • 4000 phút gọi + 1000 SMS nội mạng
 • Giá niêm yết 350.000 đồng/tháng
 • 6GB/ngày data 4G
 • 500 phút gọi ngoại mạng
 • 4000 phút gọi + 1500 SMS nội mạng
 • Giá niêm yết 500.000 đồng/tháng
 • 2GB/ngày data 4G
 • 200 phút gọi ngoại mạng
 • 2000 phút gọi nội mạng
 • Giá niêm yết 249.000 đồng/tháng
 • 4GB/ngày data 4G
 • 400 phút gọi ngoại mạng
 • 4000 phút gọi nội mạng
 • Giá niêm yết 349.000 đồng/tháng
 • 6GB/ngày data 4G
 • 600 phút gọi ngoại mạng
 • 4000 phút gọi nội mạng
 • Giá niêm yết 499.000 đồng/tháng
 • 1,5 GB data/ngày (hết lưu lượng tốc độ cao ngừng truy cập).
 • Miễn phí cước cuộc gọi di động nội mạng VinaPhone ≤ 10 phút (tối đa 1.500 phút)
 • 50 phút thoại ngoại mạng (bao gồm cố định VNPT)
 • Giá khuyến mãi: 120.000 đồng/tháng
 • 4GB/ngày data 3G/4G
 • 200 phút gọi ngoại mạng
 • 1500 phút gọi và 200 SMS nội mạng
 • Giá niêm yết: 149.000 đồng/tháng
 • 1 GB data/ngày (hết lưu lượng tốc độ cao ngừng truy cập).
 • Miễn phí cước cuộc gọi di động nội mạng VinaPhone ≤ 10 phút (tối đa 1.500 phút)
 • 30 phút thoại ngoại mạng (bao gồm cố định VNPT)
 • Giá: 90.000 đồng/tháng