Hiển thị tất cả 4 kết quả

  • Giá chỉ từ: 22.000 đ/tháng (đã bao gồm VAT)
  • Gọi không giới hạn tất cả các cuộc gọi cố định VNPT (thời lượng mỗi cuộc gọi dưới 10 phút).
  • Giá chỉ từ: 39.000 đ/tháng (đã bao gồm VAT)
  • Gọi miễn phí 1.000 phút tất cả các cuộc gọi cố định VNPT và di động VinaPhone (Thời lượng mỗi cuộc gọi dưới 10 phút)
  • Giá chỉ từ: 59.000 đ/tháng (đã bao gồm VAT)
  • Gọi miễn phí 2.000 phút tất cả các cuộc gọi cố định VNPT và di động VinaPhone (Thời lượng mỗi cuộc gọi dưới 10 phút)
  • Giá chỉ từ: 99.000 đ/tháng (đã bao gồm VAT)
  • Gọi miễn phí nội hạt, liên tỉnh, đi động VNPT các cuộc dưới 10 phút; 200 phút nội hạt, liên tỉnh, di động ngoại mạng