Hiển thị tất cả 2 kết quả

  • Có 169 kênh (có 78 kênh HD), kho thể thao, giải trí đỉnh cao;
  • Xem trên 5 thiết bị, đồng thời trên 02 thiết bị;
  • Giá: 659.000 đồng/15 tháng
  • Có 169 kênh (có 78 kênh HD), kho thể thao, giải trí đỉnh cao;
  • Xem trên 5 thiết bị, đồng thời trên 02 thiết bị;
  • Giá: 330.000 đồng/7 tháng