Hiển thị tất cả 2 kết quả

  • Gói dành cho Smart TV cài đặt trực tiếp ứng dụng MyTV
  • Gói truyền hình MyTV nâng cao 180 kênh, 18 kênh VTVCab
  • Giá chỉ 62.700 đồng/tháng
  • Gói dành cho TV Smart, cài đặt trực tiếp ứng dụng MyTV
  • Truyền hình MyTv 180 kênh, 18 kênh VTVCab
  • Miễn phí VOD, gói Galaxy+ Chuẩn
  • Giá chỉ 79.200 đồng/tháng