Hiển thị tất cả 7 kết quả

Dịch vụ Hóa đơn điện tử (VNPT-Invoice) là giải pháp hóa đơn điện tử của VNPT, đáp ứng đầy đủ các thông tư, nghị định và điều kiện pháp lý để thay thế hóa đơn giấy theo quy định hiện hành của Bộ Tài chính và Tổng Cục thuế. VNPT Invoice của VNPT đã rất quen thuộc trong thời gian vừa qua bởi tính pháp lý, khả năng thích ứng cao trong các hệ thống sẵn có của doanh nghiệp.

 • Số lượng hóa đơn: 1000
 • Đơn giá hóa đơn: 871 đ
 • Giá gói: 871.000 đ
 • Số lượng hóa đơn: 10000
 • Đơn giá hóa đơn: 468 đ
 • Giá gói: 4.680.000 đ
 • Số lượng hóa đơn: 2000
 • Đơn giá hóa đơn: 650 đ
 • Giá gói: 1.300.000 đ
 • Số lượng hóa đơn: 300
 • Đơn giá hóa đơn: 1.300 đ
 • Giá gói: 390.000 đ
 • Số lượng hóa đơn: 500
 • Đơn giá hóa đơn: 1.092 đ
 • Giá gói: 546.000 đ
 • Số lượng hóa đơn: 5000
 • Đơn giá hóa đơn: 599 đ
 • Giá gói: 2.795.000 đ
 • Số lượng hóa đơn: > 10000
 • Đơn giá hóa đơn: 390 đ
 • Giá gói: theo số lượng