Hiển thị tất cả 11 kết quả

 • Đường truyền Internet siêu tốc 100Mbps
 • Trang bị Modem Wifi ăng-ten kép
 • Giá cước: 1.980.000 đồng/14 tháng (tương đương 141.428 đồng/ tháng)
 • Giá niêm yết: 165.000 đồng/tháng
 • Đường truyền Internet siêu tốc 100Mbps
 • Trang bị Modem Wifi ăng-ten kép
 • Giá cước: 990.000 đồng/07 tháng (tương đương 141.429 đồng/ tháng)
 • Giá niêm yết: 165.000 đồng/tháng
 • Đường truyền Internet siêu tốc 150 Mbps
 • Trang bị Modem Wifi ăng-ten kép
 • Giá cước: 2.160.000 đồng/14 tháng (tương đương 154.285 đồng/ tháng)
 • Giá niêm yết: 180.000 đồng/tháng
 • Đường truyền Internet siêu tốc 150 Mbps
 • Trang bị Modem Wifi ăng-ten kép
 • Giá cước: 1.080.000 đồng/07 tháng (tương đương 154.286 đồng/ tháng)
 • Giá niêm yết: 180.000 đồng/tháng
 • Đường truyền Internet siêu tốc 150 Mbps
 • Trang bị Modem Wifi ăng-ten kép
 • Giá cước: 2.508.000 đồng/14 tháng (tương đương 179.142 đồng/ tháng)
 • Giá niêm yết: 209.000 đồng/tháng
 • Đường truyền Internet siêu tốc 200 Mbps
 • Trang bị Modem Wifi ăng-ten kép
 • Giá cước: 1.254.000 đồng/07 tháng (tương đương 179.143 đồng/ tháng)
 • Giá niêm yết: 209.000 đồng/tháng
 • Đường truyền Internet siêu tốc 250Mbps
 • Trang bị Modem Wifi 2 băng tần
 • Giá cước: 2.628.000 đồng/12 tháng (tương đương 187.714 đồng/ tháng)
 • Giá niêm yết 219.000 đồng/tháng
 • Đường truyền Internet siêu tốc 250Mbps
 • Trang bị Modem Wifi 2 băng tần
 • Giá cước: 1.314.000 đồng/07 tháng (tương đương 187.714 đồng/ tháng)
 • Giá niêm yết 219.000 đồng/tháng
 • Đường truyền Internet siêu tốc 300Mbps
 • Trang bị Modem Wifi 2 băng tần
 • Giá cước: 2.988.000 đồng/14 tháng (tương đương 213.428 đồng/ tháng)
 • Giá niêm yết 249.000 đồng/tháng
 • Đường truyền Internet siêu tốc 300Mbps
 • Trang bị Modem Wifi 2 băng tần, 03 Wifi Mesh
 • Giá cước: 1.494.000 đồng/07 tháng (tương đương 213.429 đồng/ tháng)
 • Giá niêm yết 249.000 đồng/tháng
 • Đường truyền Internet siêu tốc 300Mbps
 • Trang bị Modem Wifi 2 băng tần,
 • Giá cước: 2.100.000 đồng/07 tháng (tương đương 300.000 đồng/ tháng)
 • Giá niêm yết 350.000 đồng/tháng