Hiển thị 1–12 của 21 kết quả

 • Số lượng hóa đơn: 1000
 • Đơn giá hóa đơn: 871 đ
 • Giá gói: 871.000 đ
 • Số lượng hóa đơn: 10000
 • Đơn giá hóa đơn: 468 đ
 • Giá gói: 4.680.000 đ
 • Số lượng hóa đơn: 2000
 • Đơn giá hóa đơn: 650 đ
 • Giá gói: 1.300.000 đ
 • Số lượng hóa đơn: 300
 • Đơn giá hóa đơn: 1.300 đ
 • Giá gói: 390.000 đ
 • Số lượng hóa đơn: 500
 • Đơn giá hóa đơn: 1.092 đ
 • Giá gói: 546.000 đ
 • Số lượng hóa đơn: 5000
 • Đơn giá hóa đơn: 599 đ
 • Giá gói: 2.795.000 đ
 • Số lượng hóa đơn: > 10000
 • Đơn giá hóa đơn: 390 đ
 • Giá gói: theo số lượng
 • Thời hạn: 12 tháng
 • Giá dịch vụ: 1.273.000đ
 • Giá token: 550.000đ
 • Tổng gói cước: 1.823.000đ
 • Gia hạn dịch vụ: 1.273.000đ
 • Thời hạn: 24 tháng
 • Giá dịch vụ: 2.190.000đ
 • Giá token: 550.000đ
 • Tổng gói cước: 2.740.000đ
 • Gia hạn dịch vụ: 2.191.000đ
 • Thời hạn: 36 tháng
 • Giá dịch vụ: 3.112.000đ
 • Giá token: Đã bao gồm
 • Tổng gói cước: 3.112.000đ
 • Gia hạn dịch vụ: 2.912.000đ
 • Kiểm soát cuộc gọi
 • Định tuyến cuộc gọi
 • Tải file ghi âm cuộc gọi
 • Thời gian lưu trữ dữ liệu: 45 ngày
 • Tất cả các chức năng của gói cơ bản VCC CALL.
 • Phân nhánh IVR (Tổng đài trả lời tự động
 • Thời gian lưu trữ dữ liệu: 60 ngày