Hiển thị tất cả 10 kết quả

 • Có 169 kênh (có 78 kênh HD), kho thể thao, giải trí đỉnh cao;
 • Xem trên 5 thiết bị, đồng thời trên 02 thiết bị;
 • Giá: 659.000 đồng/15 tháng
 • Có 169 kênh (có 78 kênh HD), kho thể thao, giải trí đỉnh cao;
 • Xem trên 5 thiết bị, đồng thời trên 02 thiết bị;
 • Giá: 330.000 đồng/7 tháng
 • Gói dành cho Smart TV cài đặt trực tiếp ứng dụng MyTV
 • Gói truyền hình MyTV nâng cao 180 kênh, 18 kênh VTVCab
 • Giá chỉ 62.700 đồng/tháng
 • Gói dành cho TV thường sử dụng đầu thu Smart Box
 • Gói truyền hình MyTV nâng cao 180 kênh, 18 kênh VTVCab
 • Giá chỉ 106.700 đồng/tháng
 • Gói dành cho TV Smart, cài đặt trực tiếp ứng dụng MyTV
 • Truyền hình MyTv 180 kênh, 18 kênh VTVCab
 • Miễn phí VOD, gói Galaxy+ Chuẩn
 • Giá chỉ 79.200 đồng/tháng
 • Gói dành cho TV thường sử dụng đầu thu Smart Box MyTV
 • Truyền hình MyTv 180 kênh, 18 kênh VTVCab
 • Miễn phí VOD, gói Galaxy+ Chuẩn
 • Giá chỉ 123.200 đồng/tháng
 • Có 125 kênh truyền hình đặc sắc, hấp dẫn: VTV, VTC, HTV,...
 • Xem trên 5 thiết bị, đồng thời trên 02 thiết bị;
 • Giá: 240.000 đồng/15 tháng
 • Có 125 kênh truyền hình đặc sắc, hấp dẫn: VTV, VTC, HTV,...
 • Xem trên 5 thiết bị, đồng thời trên 02 thiết bị;
 • Giá: 120.000 đồng/7 tháng
 • Có 145 kênh truyền hình đặc sắc, hấp dẫn: VTV, VTC, HTV, VTVCab,...
 • Xem trên 5 thiết bị, đồng thời trên 02 thiết bị;
 • Giá: 480.000 đồng/15 tháng
 • Có 145 kênh truyền hình đặc sắc, hấp dẫn: VTV, VTC, HTV, VTVCab,...
 • Xem trên 5 thiết bị, đồng thời trên 02 thiết bị;
 • Giá: 240.000 đồng/7 tháng