Hiển thị tất cả 3 kết quả

 • 1-> 10 Lao động
 • (Phí thuê bao VNPT-CA + Phí dịch vụ VNPT-BHXH)
 • 18 tháng: 1.870.000đ
 • 33 tháng: 2.706.000đ
 • 48 tháng: 3.080.000đ
 • 1-> 100 Lao động
 • (Phí thuê bao VNPT-CA + Phí dịch vụ VNPT-BHXH)
 • 18 tháng: 2.134.000đ
 • 33 tháng: 3.245.000đ
 • 48 tháng: 3.570.000đ
 • 1-> 1000 Lao động
 • (Phí thuê bao VNPT-CA + Phí dịch vụ VNPT-BHXH)
 • 18 tháng: 2.447.5.000đ
 • 33 tháng: 3.707.000đ
 • 48 tháng: 4.158.000đ